Afdrukken

Wanneer een band vervangen

Wanneer u regelmatig de slijtage van uw banden controleert, kunt u uw veiligheid op de weg waarborgen. Opgelet: wacht niet tot u een lekke band hebt om uw banden te vervangen!

Wanneer u met versleten banden op een nat wegdek rijdt, versterkt u het verlies aan grip, vergroot u de remafstand en loopt u het risico op aquaplaning.

Hoe regelmatig de slijtage van uw banden controleren?
Controleer de slijtage-indicatoren die zich in het midden van het loopvlak (het gedeelte van de band dat contact heeft met de weg) bevinden. Wanneer de resterende hoogte van het rubber van de slijtage-indicator het niveau van dit merkteken bereikt, heeft de band de wettelijke slijtagelimiet van 1,6 mm bereikt.
We bevelen u ten stelligste aan uw banden te vervangen, zelfs alvorens deze limiet is bereikt. 
Wanneer deze limiet wordt overschreden, brengt u uw veiligheid in gevaar en pleegt u een inbreuk op de wet.

In sommige landen, die over een specifieke winterregelgeving beschikken, kan de minimale hoogte van de winterbanden verschillend zijn. Controleer of uw voertuig aangepast is aan de regelgeving die van kracht is in het land dat u bezoekt.

Er bestaan evenwel gevallen waarbij het vervangen van banden noodzakelijk, en zelfs verplicht is:

  • Ingeval de specialist na een lekke band een beschadiging ontdekt.
  • Wanneer de band niet in overeenstemming is met de uitrustingsvoorschriften van het voertuig: onjuiste afmeting, lagere snelheidscode dan diegene zoals voorzien door de constructeur, lagere belastingsindex dan diegene zoals voorzien door de constructeur, onjuiste categorie (toerisme / bestelwagen).
  • Wanneer de band een abnormale slijtage vertoont.
  • Wanneer er tekenen zijn die wijzen op veroudering.
  • Wanneer er inkepingen of vervormingen aanwezig zijn die mogelijk de veiligheid in het gedrang brengen.

Aarzel niet om in geval van twijfel u tot uw KLEBER-verdeler te richten. Hij zal u alle nodige informatie verschaffen.