Afdrukken

Uw band kiezen met inachtneming van de wegcode

De Wegcode legt regels met betrekking tot de banden op.

De regels die worden opgelegd door de Wegcode

Het is verboden op autovoertuigen en hun aanhangwagens banden te monteren waarvan het laadvermogen of het symbool van de snelheidscategorie lager zijn dan de maximale vermogens zoals die voorzien zijn door de constructeur van het voertuig (artikel R59 van de Wegcode, aangevuld door het besluit van 24/10/94).

Voor eenzelfde as verplicht de Wegcode dat uw banden:

  • van hetzelfde merk zijn,
  • dezelfde afmeting hebben,
  • tot dezelfde gebruikscategorie behoren (bijv.: weg, sneeuw, alleterrein),
  • dezelfde structuur hebben (diagonaal of radiaal),
  • dezelfde snelheidscode hebben (T, H, V, W...),
  • hetzelfde laadvermogen hebben.

Waarom moeten de snelheidsindexen worden gerespecteerd?         

De afmeting, de snelheidscode en de belastingsindex werden door de constructuur bepaald (en gevalideerd door de bandenfabrikant) om te zorgen voor een maximum aan veiligheid, genot en rijcomfort.

Deze gegevens maken volledig deel uit van de kenmerken van het voertuig tijdens de homologatie door de “Service des Mines”.

Voor zomerbanden is het bijgevolg gevaarlijk om banden met een andere afmeting, snelheidscode of belastingsindex te monteren en betekent dit een inbreuk op de Wegcode. Wel is het mogelijk om banden met een hogere snelheidsindex en/of belastingsindex te monteren.

Winterbanden zijn breder. Het is toegelaten banden te monteren waarvan de snelheidscode lager is dan die van de oorspronkelijke banden. Maar opgelet: in dit geval moet de rolsnelheid verplicht aangepast worden aan deze lagere limiet. Overigens zal een herinneringsetiket voor deze lagere snelheid aan de binnenzijde van het voertuig worden aangebracht, op een plaats die goed zichtbaar is voor de bestuurder.

In de rubriek “uw band vinden” worden u de mogelijkheden voorgesteld die Kleber u te bieden heeft in functie van uw voertuig, met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hierboven beschreven staan.