Afdrukken

E-toegankelijkheid

Deze site is gebaseerd op internetnormen teneinde personen met een handicap (volledige of gedeeltelijke blindheid, motorieke of intellectuele handicap, …) toegang te bieden tot de pagina’s dankzij een volledige compatibiliteit met de technische hulpmiddelen (brailleschrift, schermlezer, navigeren zonder muis, enz.).

Alternatieve opmaakmodellen

De site is opgebouwd met een systeem van tabbladen met alternatieve opmaakmodellen die u in staat stellen de site te raadplegen en af te drukken in functie van de instellingen van uw navigatievoorkeuren.

Naleven van de W3C-normen

De HTML-code is conform de HTML5-specificatie. Deze wordt getest met behulp van het HTML-validatiesysteem van W3C  ; de CSS-code is conform de CSS3-specificatie.

Toegankelijkheidsregels

In haar huidige versie is de site Talentéo in overeenstemming met de aanbevelingen inzake toegankelijkheid van de WCAG 2.0 die afkomstig zijn van  W3C . De keuze voor de weerhouden criteria waarborgt een toegang tot de inhoud zonder javascript, zonder afbeeldingen en door te navigeren met behulp van het klavier zonder verlies van informatie. Indien bepaalde criteria, die niet zijn geïmplementeerd, aanleiding zouden geven tot de minste hinder tijdens het navigeren, aarzel dan niet ons te contacteren .

Afbeeldingen

Een tekstequivalent wordt geleverd via het alt-attribuut van de niet significante afbeeldingen wanneer ze niet nauwkeurig worden beschreven in de teksten die ze illustreren. Het alt-attribuut van niet-significante afbeeldingen is leeg. Bij de lay-out worden geen onzichtbare afbeeldingen gebruikt; de afbeeldingen worden enkel gebruikt wanneer er geen enkel SHTML-element bestaat waarmee de desbetreffende informatie kan worden doorgegeven.

Structuur en presentatie

Het gebruik van de eigenschappen inzake CSS-positionering, door presentatie en inhoud volledig te scheiden, maakt het mogelijk om zonder CSS de documenten in een coherente volgorde te bewaren :

  • De titel, de inhoud, de menu’s ;
  • De site is opgebouwd in secties waarin de artikels per thema worden gegroepeerd ;
  • de lay-out van de site is uitsluitend gebaseerd op bladen met externe opmaakmodellen;
  • de pagina’s worden gestructureerd met behulp van de titels h1.h6, die in de gepaste volgorde worden gebruikt ;
  • de informatie waarmee de lijsten met items worden gevormd, wordt getagd met behulp van de elementen ul, ol en dl ;
  • de presentatiestijl is coherent voor de volledige site, aangezien er één enkel stijlblad wordt gebruikt.

Scripts

De zeldzame klantenscripts die gebruikt worden op de site hebben geen enkele functie die onontbeerlijk is om te navigeren of om pagina’s te raadplegen. Deze kunnen zonder de tool JavaScript worden geraadpleegd. Vergroten of verkleinen van de karakters Om de gebruikers de mogelijkheid te bieden de presentatie van de karakters te wijzigen, worden voor de lay-out  eerder relatieve eenheden  (em en procent) gebruikt dan absolute eenheden (pixels). U kunt de grootte van de karakters vergroten of verkleinen in het menu van uw browser (Weergave > Tekstgrootte) of met behulp van uw muis (CTRL-toets of Apple-toets met verplaatsing van het rolwieltje).

Navigatie links

Het plan van de site kan worden  geraadpleegd vanuit elke pagina; de navigatiemenu’s weerspiegelen de structuur van de informatie. Ze  bieden te allen tijde toegang tot de volledige site; de eraan gekoppelde links zijn logisch en structureel gegroepeerd. De aangrenzenden links worden gescheiden door karakters die kunnen worden afgedrukt zodat de hulptechnologieën er niet verward door raken.

» Afdrukken